پروژه ها

- پروژه طالقانی تبریز

پروژه طالقانی تبریز


توضیحات Project

پروژه مسکونی طالقانی توسط شرکت توسعه مسکن آذربایجان با مشخصات زیر در حال اجرا و آماده سازی می باشد:

مشخصات پروژه:

زیربنا:117454 مترمربع

تعداد بلوک ها:8 بلوک – 15 طبقه

تعداد واحدها: 888 واحد مسکونی

محل:خیابان طالقانی تبریز

نوع اسکلت:قالب تونلی

محل پروژه:

طالقانی تبریز

پیشرفت پروژه:

در حال اجراء...

فاز 1 پروژه:

در حال اجراء...

GENERAL PROGRESS
0%
PHASE 1
0%
PHASE 2
0%
PHASE 3
0%