پروژه ها

- پروژه عتیق

پروژه عتیق


توضیحات Project

پروژه مسکونی عتیق که توسط شرکت توسعه مسکن آذربایجان و در شهر تبریز با مشخصات ذیل انجام شده است

محل اجراء:تبریز-چهارراه شهید بهشتی(منصور سابق)

زیربنا:35657 متر مربع

تعداد بلوک:11 بلوک

تعداد طبقات:6 طبقه

تعداد واحد:199 واحد

سیستم گرمایشی:پکیج

نوع اسکلت:بتنی

محل پروژه:

شهید بهشتی(منصور سابق)

پیشرفت مسکونی:

اتمام پروژه

GENERAL PROGRESS
81%
PHASE 1
85%