پروژه ها

- پروژه گلدیس سهند

پروژه گلدیس سهند


توضیحات Project

محل اجراء این پروژه در شهر جدید سهند می باشد.

زیر بنا:72562مترمربع

نوع اسکلت:بتنی با سقف دال بتنی

تعداد طبقه 10 طبقه سازه ای (34 واحد تجاری و 448 واحد مسکونی )

تعداد طبقه مسکونی:10 طبقه

تعداد طبقه مسکونی:3طبقه

تعداد بلوک:7 بلوک مسکونی-1 بلوک تجاری

محل پروژه:

شر جدید سهند تبریز

پیشرفت فاز تجاری:

در حال ساخت....

پیشرفت فاز مسکونی:

در حال ساخت....

پیشرفت کلی
0%
فاز1
0%
فاز2
0%