نمای پروژه متشکل از 19500 متر مربع ورق کامپوزیت، 8500 متر مربع کرتین وال ، 1200 مترمربع پنجره و 1700 متر طول لوور می باشد که در ادامه در خصوص هر یک از نماها توضیحاتی ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

نمای کامپوزیت

بازتاب نور ناشی از استفاده متریال براق در نمای پروژه ها، علاوه بر تداخل در المان های معماری باعث افزایش خطر تصادف در خیابان های اطراف پروژه خواهد گردید. لذا در اغلب نماهای پروژه، ورق های کامپوزیت از نوع سیلور ساتیناژ انتخاب گردیده که علاوه بر زیبایی خاص، دارای خاصیت آنتی رفلکس می باشد.

ما بقی ورق ها، جهت هم خوانی با رنگ پروفیل های کرتین وال و پنجره ها از نوع Gray انتخاب گردید.

با توجه به ابعاد خاص پانل های طراحی شده، Sheetهای ورق کامپوزیت در ابعاد سفارشی، توسط خطوط تولید اختصاصی در کارخانه آلکاس ترکیه تولیدگردید.

 

 

با توجه به اینکه ابعاد استاندارد     Sheet های ورق کامپوزیت 3.20*1.25 متر می باشد، طراحی سفارشی Sheet های ورق در ابعاد 5.5*1.5 متر، 5.5*1.25 متر و 4.5*1.5 متر، باعث حساسیت بالا در هنگام حمل گردید، لذا این مصالح پس از تولید، از لحاظ نحوه قرارگیری به دقت بسته بندی و آماده حمل گردیدند.

 

 

 

حمل متریال توسط یکی از شرکت های معتبر بین المللی حمل و نقل از طریق مرز بازرگان صورت گرفت که پس از انجام امور گمرکی و ترخیص کالا، جهت خم و برش با دستگاه CNC ، به محل کارخانه شرکت آلکاس در شهرک صنعتی شمس آباد منتقل گردید.